Категория архива: Краєзнавчий відділ

Екологічне краєзнавство

Охорона навколишнього середовища – найактуальніше питання сьогодення. В умовах загострення проблем взаємодії людства й природи перед суспільством постає необхідність виховувати молоде покоління у шанобливомуставленні до природи. Тому діяльність юних екологів спрямована на більш поглиблене вивчення екологічних станів, факторів, складових та інших екологічних характеристик своєї місцевості. Звісно, що гуртківці даного напряму вивчають і фізико-географічні особливості нашої […]

Українське народознавство

Питання Відродження національної культури сьогодні є досить актуальним, адже воно зачіпає систему між поколінних зав’язків, котра є основою нації та всього національного життя. Зараз постає необхідність зберегти і передати нащадкам якомога більше знань про український народ, особливості його побуту і трудову діяльність, звичаєвість, сімейну обрядовість. Програма туристсько-краєзнавчого гуртка «Українське народознавство» спрямована на подолання національного нігілізму, […]

Історичне краєзнавство

Історичне краєзнавство – це пізнання учнями рідного краю, реалізації інтересів у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання України та світу, формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти. Програма гуртка історичне краєзнавство є узагальненим та систематизованим курсом з історії рідного краю і дає можливість систематизувати знання отримані в школі, вона не дублює […]

Країнознавство

Заняття гуртка країнознавство спрямовані на ознайомлення учнів з географією, історією, культурою, традиціями та пам’ятками різних країн світу і сприяють формування у школярів наукових інтересів і творчих здібностей. Частина годин  в програмі гуртка передбачає вивчення мови країни, що вивчається. В загальних рисах гуртківці вивчають історію, географію, культуру тієї країни, що вивчається. Також навчаються володіти уміннями та […]