Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді Оболонського району м. Києва – профільний заклад позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого спрямування, який навчає і виховує учнівську та студентську молодь в позаурочний час.

    Відповідно до основних завдань суспільства в галузі освіти та виховання молоді ЦТКУМ надає знання, формує вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації, в інтелектуальному і фізичному розвитку, готує молодь до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів.

   У Центрі діють гуртки за видами туризму та спорту (пішохідний, велосипедний, спортивне орієнтування, спортивний туризм, юні туристи, юні рятувальники тощо), напрямами краєзнавства (історичне, екологічне, літературне, народознавство, країнознавство тощо), а також творчі майстерні (декоративно-ужиткове мистецтво, писанкарство, паперопластика, хореографія, театральне мистецтво тощо).

   З метою виявлення рівня вмінь, знань і навичок вихованців Центр організовує і проводить організаційно-масову роботу з використанням різних організаційних форм роботи: туристські і краєзнавчі змагання, зльоти, конкурси, огляди, виставки, експедиції, навчально-тренувальні табори, походи, екскурсії, змагання зі спортивного туризму та спортивного орієнтування, інші форми роботи, передбачені Статутом Центру.

   Інформаційно-методична робота Центру спрямована на вдосконалення програм, змісту, форм та методів діяльності творчих об’єднань з питань туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи, підготовку методичних рекомендацій за видами туризму та напрямами краєзнавства, посібників, довідників, туристсько-краєзнавчих маршрутів тощо, на пропаганду дитячо-юнацького туризму і краєзнавства.

   До ЦТКУМ  зараховуються  вихованці, учні, слухачі  віком від 5 до 21 року на безконкурсній основі. Орієнтація на пріоритет вільного волевиявлення надає дітям можливість вибору необхідного напрямку та рівня позашкільної освіти, виду діяльності для задоволення особистісних інтересів, потреб, реалізації власного життєвого призначення.

   На Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді покладено відповідальність за організацію туристсько-краєзнавчої роботи в районі, координацію позакласної роботи з туризму та краєзнавства закладів загальної середньої та позашкільної освіти Оболонського району, роботу музеїв, що знаходяться в приміщеннях закладів освіти району, проведення туристсько-краєзнавчих зльотів, змагань, конкурсів, ігор, туристських походів та екскурсій.

   Педагогічний колектив ЦТКУМ складає 39 чоловік, середній вік яких – 44 роки. Серед педагогів є Відмінники освіти України, Майстри спорту зі спортивного туризму, керівники гуртків-методисти. Ряд працівників Центру відзначені державними нагородами, грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України.