Українське народознавство

Питання Відродження національної культури сьогодні є досить актуальним, адже воно зачіпає систему між поколінних зав’язків, котра є основою нації та всього національного життя. Зараз постає необхідність зберегти і передати нащадкам якомога більше знань про український народ, особливості його побуту і трудову діяльність, звичаєвість, сімейну обрядовість.

Програма туристсько-краєзнавчого гуртка «Українське народознавство» спрямована на подолання національного нігілізму,  відірваності освіти від народних джерел, якісне оновлення змісту,  принципів, методів та напрямків діяльності позашкільних навчально-виховних закладів. Заняття в гуртку сприяють підвищенню національної свідомості, формування духовних інтересів,  розвитку творчих здібностей розширенню кругозору школярів.

 Відвідуючи наші гуртки, ви зможете:

  • дізнатись про основи українського народознавства;
  • ознайомитись з традиційними видами українського декоративно-прикладного мистецтва;
  • дізнатися про найпоширеніший народні звичаї та обряди;
  • ознайомитись з фольклорними творами, що відображають світоглядні уявлення, морально-етичні норми життя українців;
  • навчитесь визначати пам’ятки матеріальної і духовної культури українців;
  • відтворювати елементи обрядових дійств та виготовляти прості речі народного побуту.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *